29 tháng 4, 2008

Ký Kết Hợp Đồng BT Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Nhà Máy Xử Lý Nước Yên Sở

Được sự nhất trí của UBND thành phố Hà Nội, vào ngày 1 tháng 10 năm 2010 Sở Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội và tập đoàn Gamuda Berhad (Malaysia đã tổ chức lễ ký tắt hợp đồng BT (Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao) dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Xử lý nước thải Yên Sở.
                       
Lễ ký tắt hợp đồng chuyển giao dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở

Nhà máy được xây dựng tại phía Bắc công viên Yên Sở, quận Hoàng Mai, có công suất 200,000m3/ngày đêm, phục vụ nhu cầu nước sạch của hơn nửa dân số Hà Nội. Ngoài ra, nhà máy xử lý nước thải Yên Sở được xây dựng với sứ mệnh to lớn nhằm xây dựng một hệ thống xử lý nước thải và hệ thống thu gom nhằm giải quyết kịp thời các yêu cầu về thoát nước và môi trường.
Ký kết hợp đồng giữa đại diện Sở Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội và Công ty Gamuda Land Việt Nam  
Nhà máy được xây dựng còn giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ, phù hợp với quyết định số 57/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội;